Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

De nieuwe zuidelijke toegangsweg Grootschermer

Waarschijnlijk wist u het niet: het zogeheten beheerpad dat nu al maanden als toegangsweg naar Grootschermer wordt gebruikt, hoort er eigenlijk niet te liggen en is illegaal (lees de uitspraak hier). Zo liggen er overigens wel meer dingen illegaal in de polder. Onderhand lijkt het wel alsof er bij dit beheerpad alleen nog maar asfalt overheen hoeft voordat een nieuwe weg klaar is. Dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn van de gemeente Schermer maar het kan nooit kwaad dat de vinger aan de pols wordt gehouden.

Helderheid over toestaan bouwen in de Eilandspolder hard nodig

Open Polders is diep teleurgesteld dat de rechter de bouw van de schapenstal aan het Oostdijkje niet voorlopig heeft willen stilleggen. Dit had Open Polders gevraagd in afwachting van een definitieve beslissing in de bodemprocedure. Zo wordt de situatie voor alle betrokkenen steeds onzekerder en pijnlijker. De bouw wordt nu weer voortgezet, maar als de Raad van State straks beslist dat er bij nader inzien toch niet gebouwd had mogen worden, is de stal illegaal en kan een procedure tot afbraak volgen. Met alle financiële en persoonlijke schade van dien voor de initiatiefnemer.

Lees meer

Omhoog met het veen!

De veenweidegebieden liggen door de ontwatering van de veenbodem inmiddels zo’n 2 meter onder zeeniveau. Door bodemdaling als gevolg van veenafbraak en inklinking zakken de veenweidegebieden nu soms 1-2 cm per jaar. Er ontstaat daardoor een vicieuze cirkel van bodemdaling en aanpassen van het waterpeil. De waterveiligheid komt daarmee steeds meer onder druk te staan, omdat op sommige plekken nog meters dikke veenlagen in de ondergrond zitten die gevoelig zijn voor inklinking.

Lees meer...

Waterland: Rijk moet dwangsom betalen

Stichting Baanstee Noord Nee! (BNN!) en Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben de deurwaarder ingeschakeld om het Rijk middels het betalen van een dwangsom te dwingen bedreigde uilen eindelijk te beschermen. Het Rijk weigert namelijk al jaren op de juiste manier om te gaan met de natuurbelangen in het gebied waar bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend is gepland. Een deel van dit terrein is inmiddels ontwikkeld.

Lees meer

Niet knabbelen aan het natuurgebied - een tuin is geen natuur.

Het wordt zo makkelijk gezegd: het is maar een klein stukje, wat doet dat er nou toe. Maar al die kleine knabbels maken dat een beschermd natuurgebied steeds maar krimpt en krimpt. Al al die kleine knabbels maken dat de natuur wel degelijk te lijden heeft van de mens die steeds maar weer een klein beetje wil opschuiven.

Lees meer