Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Positieve signalen voor Eilandspolder

Krap tien jaar na aanmelding als Natura 2000-gebied lijkt er een kentering te komen voor de Eilandspolder. Er is eindelijk zicht op een evenwichtig en werkbaar beheerplan, dat deze zomer verschijnt. Met dit plan kan tevens een einde komen aan geharrewar en onduidelijkheid, en aan de strubbelingen die deze hebben veroorzaakt tussen natuurbeschermers enerzijds en boeren anderzijds. De positieve teneur wordt nog eens onderstreept door de definitieve aanwijzing als Natura 2000-gebied door staatssecretaris Dijksma afgelopen week.

Lees meer

Nieuw natuurbeleid

Natuurbeschermers en –beheerders moeten zich niet focussen op het koesteren van een bepaalde soort, maar zich richten op de instandhouding van grote(re) natuurgebieden die met elkaar worden verbonden. Dan komen de soorten die in dergelijke gebieden thuishoren er wel vanzelf.

Lees meer

Waterkwaliteit onvoldoende voor natuur

De meeste Nederlandse wateren zijn schoon genoeg om er drinkwater van te maken, er gewassen mee te telen, vee van te laten drinken en in te zwemmen, maar nog lang niet schoon genoeg voor alle planten en dieren. Veel speciale soorten overleven niet. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Lees meer

Bleker's natuurwet controversieel

De natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) is 9 oktober controversieel verklaard. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel daartoe van de PvdA. Alleen CDA en VVD waren tegen, aldus Lutz Jacobi (PvdA). Volgens haar is het impact van het plan van de demissionaire staatssecretaris veel te groot. Jacobi vindt dat de formatie en de komst van een nieuw kabinet moet worden afgewacht.bleker

Met het wetsvoorstel van Bleker 'dreigde een natuurramp in Nederland', aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De bewindsman wilde volgens haar de natuurregels in ons land uithollen 'ten gunste van fabrieksboeren, jagers en asfalt'.

Lees meer

Politici doen een rondje Eilandspolder

Rust in het midden en extensief beheren aan de randen; waterpeil hooghouden en laat maaien. Dat was de boodschap van Open Polders-voorzitter Ard Schenk voor de Eilandspolder-Oost toen vrijdag j.l. enkele Kamerleden en Statenleden bij hem aan de keukentafel kwamen zitten aan het begin van hun werkbezoek Eilandspolder. Het was bijzonder dat ze ingegaan waren op de uitnodiging van Open Polders om eens kennis te maken met de praktijk. De meeste Kamerleden hebben het in deze tijd immers te druk met hun programma's en kieslijsten...

Lees meer

Natuurclubs pleiten voor nieuwe Natuurwet

Ruim 40 organisaties op het gebied van natuur, landschap en dierenwelzijn pleiten voor een nieuwe natuurwet nu het kabinet-Rutte is gevallen.
Met het oog op de verkiezingen presenteert men in Den Haag een tienpuntenplan voor nieuw natuurbeleid.

Lees meer