Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Waterland: Rijk moet dwangsom betalen

Stichting Baanstee Noord Nee! (BNN!) en Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben de deurwaarder ingeschakeld om het Rijk middels het betalen van een dwangsom te dwingen bedreigde uilen eindelijk te beschermen. Het Rijk weigert namelijk al jaren op de juiste manier om te gaan met de natuurbelangen in het gebied waar bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend is gepland. Een deel van dit terrein is inmiddels ontwikkeld.

Lees meer

Niet knabbelen aan het natuurgebied - een tuin is geen natuur.

Het wordt zo makkelijk gezegd: het is maar een klein stukje, wat doet dat er nou toe. Maar al die kleine knabbels maken dat een beschermd natuurgebied steeds maar krimpt en krimpt. Al al die kleine knabbels maken dat de natuur wel degelijk te lijden heeft van de mens die steeds maar weer een klein beetje wil opschuiven.

Lees meer

Positieve signalen voor Eilandspolder

Krap tien jaar na aanmelding als Natura 2000-gebied lijkt er een kentering te komen voor de Eilandspolder. Er is eindelijk zicht op een evenwichtig en werkbaar beheerplan, dat deze zomer verschijnt. Met dit plan kan tevens een einde komen aan geharrewar en onduidelijkheid, en aan de strubbelingen die deze hebben veroorzaakt tussen natuurbeschermers enerzijds en boeren anderzijds. De positieve teneur wordt nog eens onderstreept door de definitieve aanwijzing als Natura 2000-gebied door staatssecretaris Dijksma afgelopen week.

Lees meer

Nieuw natuurbeleid

Natuurbeschermers en –beheerders moeten zich niet focussen op het koesteren van een bepaalde soort, maar zich richten op de instandhouding van grote(re) natuurgebieden die met elkaar worden verbonden. Dan komen de soorten die in dergelijke gebieden thuishoren er wel vanzelf.

Lees meer

Waterkwaliteit onvoldoende voor natuur

De meeste Nederlandse wateren zijn schoon genoeg om er drinkwater van te maken, er gewassen mee te telen, vee van te laten drinken en in te zwemmen, maar nog lang niet schoon genoeg voor alle planten en dieren. Veel speciale soorten overleven niet. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Lees meer

Bleker's natuurwet controversieel

De natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) is 9 oktober controversieel verklaard. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel daartoe van de PvdA. Alleen CDA en VVD waren tegen, aldus Lutz Jacobi (PvdA). Volgens haar is het impact van het plan van de demissionaire staatssecretaris veel te groot. Jacobi vindt dat de formatie en de komst van een nieuw kabinet moet worden afgewacht.bleker

Met het wetsvoorstel van Bleker 'dreigde een natuurramp in Nederland', aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De bewindsman wilde volgens haar de natuurregels in ons land uithollen 'ten gunste van fabrieksboeren, jagers en asfalt'.

Lees meer