Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Politici doen een rondje Eilandspolder

Rust in het midden en extensief beheren aan de randen; waterpeil hooghouden en laat maaien. Dat was de boodschap van Open Polders-voorzitter Ard Schenk voor de Eilandspolder-Oost toen vrijdag j.l. enkele Kamerleden en Statenleden bij hem aan de keukentafel kwamen zitten aan het begin van hun werkbezoek Eilandspolder. Het was bijzonder dat ze ingegaan waren op de uitnodiging van Open Polders om eens kennis te maken met de praktijk. De meeste Kamerleden hebben het in deze tijd immers te druk met hun programma's en kieslijsten...

Lees meer

Natuurclubs pleiten voor nieuwe Natuurwet

Ruim 40 organisaties op het gebied van natuur, landschap en dierenwelzijn pleiten voor een nieuwe natuurwet nu het kabinet-Rutte is gevallen.
Met het oog op de verkiezingen presenteert men in Den Haag een tienpuntenplan voor nieuw natuurbeleid.

Lees meer

Provincie negeert de rechter opnieuw!

Open Polders heeft met ongeloof en verbijstering kennis genomen van het feit dat de provincie opnieuw gerechtelijke uitspraken aan haar laars lapt. Slechts enkele maanden geleden oordeelde de Raad van State dat de provincie illegaal handelt door het uitrijden van drijfmest in de beschermde Eilandspolder oogluikend toe te staan. Ondanks die uitspraak blijkt de provincie vandaag opnieuw willens en wetens de rechter te negeren en heeft toch weer een gedoogvergunning verleend om drijfmest uit te rijden.

Lees meer

Politici laks met natuurbeheer

Nederland verzuimt haar taken op het gebied van natuurbescherming naar behoren uit te voeren en probeert onder (internationale) wettelijke regels uit te komen. Daarbij gooit ze structureel publiek geld over de balk met kansloze juridische procedures en onderzoeken naar mogelijke mazen in de wet.

Lees meer

Reactie provincie over uitrijden drijfmest

De provincie Noord-Holland zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de Raad van State inzake het uitrijden van drijfmest in de Eilandspolder. Volgens de provincie betekent een vergunningplicht voor drijfmest in een Natura 2000-gebied een grote administratieve rompslomp voor zowel provincie als boeren.

Lees meer