Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Plan voor een basketbalveld in Natura2000

Er is een plan om ‘een gazon’ (?) in het Natura2000-gebied nabij Noordeinde te verharden en om te toveren in een speelveld annex basketbalveld. De gazonnen in het natuurgebied liggen er dan ook mooi bij. Wie de aanvraag heeft ingediend is ons niet bekend maar ook dit plan volgen wij weer met grote interesse. De aanvraag kunt u op deze link nalezen.

Net zoals de loopbrug die van niets naar niets ging en voor vrijwel niemand zou worden aangelegd is ook met deze aanvraag voor een vergunning weer het bewijs geleverd dat de druk op het natuurgebied groot blijft. Enig respect voor het natuurgebied en haar grenzen lijkt ons terecht.

Mocht u meer ‘vreemde plannen’ tegenkomen (of horen) die ten koste gaan van het natuurgebied wilt u ons dan hierover informeren?

Plan voor aanleg van een ‘recreatieve loopbrug’ over de Beemsterringvaart afgeblazen

Op 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad Beemster het plan voor de aanleg van een loopbrug over de Beemsterringvaart met 9 tegen 4 stemmen definitief afgeblazen. Behalve de Beemster Polderpartij (BPP) heeft elke politieke partij tegen dit plan gestemd.

Het plan dateerde al uit 2014 en werd sindsdien door onze Stichting met grote interesse gevolgd. De brug zou aan het einde van de Hobrederweg over de Beemsterringvaart moeten komen en precies halverwege het natuurgebied eindigen waar juist de meeste rust heerst. Van niets naar niets en vermoedelijk ook voor vrijwel niemand - zo luidt in het kort de samenvatting van de gemeenteraadsvergadering. Er werd tijdens het debat dan ook flink getwijfeld aan ‘nut & noodzaak’. U kunt het debat hier bekijken.

Lees meer

Geen bouwvlakken in het natuurgebied Eilandspolder Oost

De gemeente Alkmaar had het bij de Raad van State niet makkelijk met 12 bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan ‘landelijk gebied 2014’. Twee dagen waren er voor nodig om al deze bezwaren te behandelen.

De oorsprong van dit plan lag nog bij de gemeente Schermer. Vlak voor de fusie met Alkmaar bedacht het CDA om een wijziging aan te brengen. Dat kunt u op deze link nalezen. Geheel onverwachts kwamen weer twee oude bouwvlakken uit het voormalige Eilandspolderplan boven water. Stallen in het natuurgebied. Uiteraard mag een gemeenteraad een dergelijke wijziging opdragen aan het college maar eigenlijk ging dit tegen het advies in van datzelfde college.

Lees meer

Hoger beroep tegen nieuwe schapenstal gewonnen, maar....

de stal mag tóch gebouwd worden. Het heeft jaren geduurd maar er waren dan ook vele wijzigingen door de gemeente Graft-de Rijp nodig om de bouwvergunning alsnog definitief mogelijk te maken. De wetgever biedt ruimte voor een lokale overheid om fouten gaandeweg te herstellen. Rondom de schuur is nu eigenlijk alleen gras toegestaan, de realiteit is in de praktijk helaas totaal anders. De uitspraak van de Raad van State is op deze link terug te vinden.

foto stal

foto 25 februari 2015

Broedseizoen 2014 dramatisch voor de grutto

In 2014 zijn veel te weinig jonge grutto’s vliegvlug geworden om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van Sovon Vogelonderzoek die is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Lees meer

RvS: argumentatie gemeente voor schapenstal deugt nog steeds niet

Hoogste bestuursrechter laat gemeente huiswerk overdoen

Op 15 december heeft de Raad van State de gemeente Graft-de Rijp laten weten dat de argumentatie voor het bouwen van een schapenstal nog steeds niet deugt en de gemeente krijgt de gelegenheid om opnieuw een poging te doen om een (vrijwel onhoudbare) stelling te corrigeren.

Lees meer