Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Geen bouwvlakken in het natuurgebied Eilandspolder Oost

De gemeente Alkmaar had het bij de Raad van State niet makkelijk met 12 bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan ‘landelijk gebied 2014’. Twee dagen waren er voor nodig om al deze bezwaren te behandelen.

De oorsprong van dit plan lag nog bij de gemeente Schermer. Vlak voor de fusie met Alkmaar bedacht het CDA om een wijziging aan te brengen. Dat kunt u op deze link nalezen. Geheel onverwachts kwamen weer twee oude bouwvlakken uit het voormalige Eilandspolderplan boven water. Stallen in het natuurgebied. Uiteraard mag een gemeenteraad een dergelijke wijziging opdragen aan het college maar eigenlijk ging dit tegen het advies in van datzelfde college.

Lees meer

Hoger beroep tegen nieuwe schapenstal gewonnen, maar....

de stal mag tóch gebouwd worden. Het heeft jaren geduurd maar er waren dan ook vele wijzigingen door de gemeente Graft-de Rijp nodig om de bouwvergunning alsnog definitief mogelijk te maken. De wetgever biedt ruimte voor een lokale overheid om fouten gaandeweg te herstellen. Rondom de schuur is nu eigenlijk alleen gras toegestaan, de realiteit is in de praktijk helaas totaal anders. De uitspraak van de Raad van State is op deze link terug te vinden.

foto stal

foto 25 februari 2015

Broedseizoen 2014 dramatisch voor de grutto

In 2014 zijn veel te weinig jonge grutto’s vliegvlug geworden om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van Sovon Vogelonderzoek die is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Lees meer

RvS: argumentatie gemeente voor schapenstal deugt nog steeds niet

Hoogste bestuursrechter laat gemeente huiswerk overdoen

Op 15 december heeft de Raad van State de gemeente Graft-de Rijp laten weten dat de argumentatie voor het bouwen van een schapenstal nog steeds niet deugt en de gemeente krijgt de gelegenheid om opnieuw een poging te doen om een (vrijwel onhoudbare) stelling te corrigeren.

Lees meer

Water is sturend in een goed natuurbeheer

Zuiver, helder en niet verontreinigd water is van levensbelang voor natuur. Open Polders heeft op 14 juli bij het Hoogheemraadschap op verzoek enkele eenvoudige ideeën naar voren gebracht om de natuur te stimuleren met betrekking tot het waterpeil.

Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor rietbeheer, samen met Staatsbosbeheer

Ook al is vrijwel al het land in pacht bij boeren, niet alle stukjes land kunnen onderhouden worden met alleen grote machines. Met name de rietstukjes worden dan snel vergeten. Op deze door pachters onbewerkte rietstukjes is vaak de prachtigste natuur terug te vinden mits je hier het goede beheer uitvoert.

Lees meer