Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Werk aan de natuur

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Onderzoek

Om de Eilandspolder te beheren op een wijze die past bij het karakter van het gebied, en die voldoet aan de wettelijke richtlijnen, is een aantal ingrijpende maatregelen nodig.

Alterra-onderzoek